หมวดหมู่: SME

บสยMOUกฟน


บสย. MOU กฟน. หนุน SMEs ลงทุน 'พลังงานสะอาด' ชูโครงการค้ำประกัน Smart Green ช่วยธุรกิจสีเขียว เข้าถึงสินเชื่อ 

นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) และ นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการธุรกิจ การไฟฟ้านครหลวง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ‘การยกระดับธุรกิจด้วยการใช้พลังงานสะอาด และเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานของผู้ประกอบการ SMEs’ร่วมให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมยกระดับภาคธุรกิจของไทย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่คลองเตย

นางดุสิดา กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ มีเป้าหมายสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไป และลูกค้าของ กฟน. ที่ต้องการปรับเปลี่ยนมาใช้ 'พลังงานสะอาด' สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ ทั้งด้านเทคนิค การติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าในธุรกิจ ตลอดจนการดูแลให้คำแนะนำในการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และความรู้ทางการเงินในการลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบพลังงาน เช่น การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) และการลงทุนในธุรกิจเครื่องชาร์จไฟฟ้า EV (EV Charger)

โดยการเข้าถึงสินเชื่อในระบบด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม ผ่านกลไกการค้ำประกันของ บสย. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้เกิดการลงทุนในพลังงานสะอาด ช่วยยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานแก่ภาคธุรกิจ ทั้งยังช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และสร้างโอกาสทางธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

บสยMOUกฟน

ทั้งนี้ การปรับตัวของผู้ประกอบการในการก้าวสู่พลังงานสะอาด ยังตอบโจทย์เทรนด์ธุรกิจทั่วโลกที่กำลังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุณหภูมิโลก ตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว บสย. และ กฟน. จะให้คำปรึกษาและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนด้านพลังงานสะอาด โดย กฟน. จะให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค การประมาณการค่าใช้จ่าย และการประเมินความคุ้มทุน ด้วยทีมที่ปรึกษามืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจไฟฟ้า มีมาตรฐานการติดตั้งที่ปลอดภัย และขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ บสย. จะให้คำแนะนำด้านการเงิน และการทำธุรกิจ ตลอดจนการเตรียมความพร้อม SMEs ก่อนยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน โดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน

ปัจจุบัน บสย. มีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อโครงการ Smart Green ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 11 ‘บสย. SMEs ยั่งยืนมุ่งให้ความช่วยเหลือ SMEs ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการนำแนวคิดเรื่อง BCG และ ESG มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ และพร้อมปรับตัวเข้าสู่สังคม Carbon ต่ำ ภายใต้เงื่อนไขโครงการที่มุ่งช่วยผู้ประกอบการประหยัดต้นทุนมากยิ่งขึ้น โดย บสย. ค้ำประกันได้สูงสุด 40 ล้านบาทต่อราย อัตราค่าธรรมเนียม 1.5% ต่อปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 4 ปีแรก โดยภาครัฐช่วยสนับสนุน

ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีผู้เข้าร่วมโครงการเบื้องต้นจำนวน 300 ราย คิดเป็นวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 1,500 ล้านบาท (เฉลี่ย 5 ล้านบาทต่อราย) ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบกว่า 2,500 ล้านบาท และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 6,000 ล้านบาท โดยมีสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS11 “บสย. SMEs ยั่งยืน” จำนวนทั้งสิ้น 18 แห่ง

ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs อย่างครบวงจร วันนี้ บสย. พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำ SMEs ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การแก้ปัญหาหนี้ และให้ความรู้ทางการเงิน ผ่านศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน บสย. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้ามาตรวจสุขภาพทางการเงิน พร้อมจองคิวขอรับคำปรึกษาทางการเงิน ฟรี! ได้ที่ LINE OA : @tcgfirst 

 

7319

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!