หมวดหมู่: คลัง

11450 กบขกบข. เดินหน้าเรื่อง Big Data จับมือ GBDi วิเคราะห์ข้อมูลสร้างโมเดลให้บริการสมาชิก

          นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และ รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้าน Data Engineering, Data Science และ Business Intelligence โดยเฉพาะการร่วมกันสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำโมเดลสำหรับการนำเสนอบริการ สวัสดิการ การให้ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการและเป็นประโยชน์แก่สมาชิก กบข.

          นายวิทัย กล่าวว่า กบข. ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งใหญ่ ครอบคลุมเรื่องการสื่อสาร การให้บริการ และ การบริหารองค์กร ที่ทำให้เกิดการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่ง กบข. เชื่อมั่นว่าการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว โดยพิจารณาประกอบกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จะทำให้ กบข. เข้าใจความต้องการและข้อจำกัดของสมาชิกในเชิงลึก ทำให้สามารถนำเสนอข้อมูลและบริการที่ตอบโจทย์สมาชิกแบบรายบุคคลได้อย่างแม่นยำ ในขณะเดียวกัน ข้อมูลดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจลงทุน ทำให้ กบข. สามารถปรับนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ

          อนึ่ง การสนับสนุนจาก GBDi ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่จัดตั้งขึ้นภายใต้สังกัดของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลสำหรับภาครัฐ ภาคธุรกิจ รวมถึงภาคการศึกษาและประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการกำกับดูแลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของ กบข.ให้สามารถจัดเก็บและนำข้อมูลทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ มาวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยให้ กบข. ประหยัดต้นทุนในการดำเนินงาน และสามารถบรรลุเป้าหมายในการเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจให้กับสมาชิก ผ่านกิจกรรมและบริการต่างๆ ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

 


AO11450

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!