หมวดหมู่: พาณิชย์

 01 DITPบ่มเพาะแบรนด์

ผลจัดงาน 'บางกอก เจมส์'คึก เข้าชมทะลุ 1.5 หมื่นคน ซื้อขายกว่า 2.1 พันล้านบาท

     พาณิชย์”ปลื้มงานบางกอก เจมส์ สำเร็จเกินคาด ผู้ชมงานทะลุ 1.5 หมื่นคน เฉพาะผู้ซื้อต่างชาติ 7,237 คน เพิ่ม 13% ทำยอดซื้อขายกว่า 2.1 พันล้านบาท อัญมณีทำเงินสูงสุด จับตาเครื่องจักรมาแรง หลังติด 1 ใน 5 สินค้าขายดี 

        น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ติดตามผลการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับนานาชาติ หรือบางกอก เจมส์ ครั้งที่ 64 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 ก.ย.2562 โดยพบว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าชมงานตลอดทั้ง 5 วัน จำนวน 15,188 คน จาก 110 ประเทศ โดยเป็นผู้ซื้อจากต่างประเทศถึง 7,237 คน เพิ่มขึ้น 13% เกิดมูลค่าทางการค้ากว่า 2,115 ล้านบาท เป็นมูลค่าสั่งซื้อทันทีภายในงานเกือบ 500 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อัญมณี 726 ล้านบาท สัดส่วน 34.3% รองลงมาคือ เครื่องประดับเงิน 485 ล้านบาท สัดส่วน 22.9% เครื่องประดับแท้  442 ล้านบาท สัดส่วน 20.9% เครื่องจักร 186 ล้านบาท สัดส่วน 8.8% และเพชร 88 ล้านบาท สัดส่วน 4.2%

       “การจัดงานในครั้งนี้ สามารถผลักดันสินค้าจากผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) สินค้าจากท้องถิ่น สินค้าชุมชน สินค้าของผู้ประกอบการและดีไซเนอร์รุ่นใหม่ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ซื้อ ผู้นำเข้าต่างชาติ และมียอดการสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นความสำเร็จ หลังจากที่กรมฯ ได้มุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการในระดับฐานราก และผู้ประกอบการรายย่อยให้มีโอกาสในการส่งออก ที่สำคัญ เป็นที่น่าจับตา เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ มียอดการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไทยมีศักยภาพในการผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรม และได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น”

       นอกจากนี้ สินค้าในกลุ่มเครื่องประดับชั้นสูง ที่ใช้ความประณีตในการผลิต เครื่องประดับที่เกี่ยวกับโชคลาง ที่นำเอาความเชื่อมาประยุกต์ใช้ในการผลิตเครื่องประดับ เครื่องประดับสำหรับผู้ชาย เครื่องประดับสไตล์พังค์ เครื่องประดับที่นำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต เช่น สามารถนับก้าว วัดชีพจรได้ ต่างได้รับความนิยมจากผู้ซื้อ ผู้นำเข้าไม่แพ้กัน

       น.ส.บรรจงจิตต์ กล่าวว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้น เป็นการตอกย้ำศักยภาพของไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางผลิต การค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก เพราะสามารถผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง และยังจะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศ เพราะอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ และมีส่วนในการจ้างงานในอุตสาหกรรมสูงถึง 1.2 ล้านคนทั่วประเทศ 

Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!