หมวดหมู่: ศิลปวัฒนธรรม

1aaagE1Aผ้าไทย

วธ.จับมือบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ปลุกกระแสอนุรักษ์ผ้าไทย จัดโครงการ 'อนุรักษ์ผ้าไทยและรณรงค์ร่วมสวมใส่ผ้าไทย'

      วธ.จับมือบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ปลุกกระแสอนุรักษ์ผ้าไทยจัดโครงการ 'อนุรักษ์ผ้าไทยและรณรงค์ร่วมสวมใส่ผ้าไทย'เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ร่วมอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย สร้างรายได้สู่ชุมชน

       ณ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานร่วมกับนายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)แถลงข่าวโครงการ “อนุรักษ์ผ้าไทยและรณรงค์ร่วมสวมใส่ผ้าไทย”เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

      นายปรเมศวร์กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย รวมทั้งอนุรักษ์สืบทอดและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย วธ.จึงร่วมกับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ'อนุรักษ์ผ้าไทยและรณรงค์ร่วมสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอด โดยเฉพาะการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทยหลากหลายสาขาให้คงอยู่คู่ชาติ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งศูนย์ศิลปาชีพ เพื่อการฝึกอาชีพหัตถศิลป์แขนงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าไทย ทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทย จนเกิดความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ กล่าวได้ว่าทรงเป็นผู้เผยแพร่ผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวโลก

       ทั้งนี้ กิจกรรมในโครงการ 'อนุรักษ์ผ้าไทยและรณรงค์ร่วมสวมใส่ผ้าไทยประกอบด้วย การเผยแพร่สารคดีสั้น เรื่อง “ผ้าไทยในแต่ละท้องถิ่น” จำนวน 12 ตอน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ผ้าไทยในแต่ละท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ อาทิ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านท่ากระจาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมชนคุณธรรมหนองสมณะใต้ จังหวัดลำพูน ชุมชนคุณธรรมบ้านดอนข่า จังหวัดขอนแก่น และชุมชนบ้านครัวเหนือ กรุงเทพฯ เป็นต้น  โดยออกอากาศในรายการ ข่าวภาคค่ำ เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ – ๒๐.๕๐ น. นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของผ้าไทย และสร้างค่านิยมการสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างแรงบันดาลใจกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้หันมาสวมใส่ผ้าไทยอย่างจริงจัง โดยให้พิธีกรและผู้ประกาศข่าวของช่อง9 MCOT HD สวมใส่ชุดผ้าไทยจากทั้งแบบพื้นถิ่นและแบบร่วมสมัย ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ สื่อโซเชียลมีเดีย Facebook และ YouTube ของสำนักข่าวไทย นอกจากนี้การสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยนั้นยังเป็นส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนอีกด้วย

       ด้านนายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่าถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “การจัดโครงการอนุรักษ์ผ้าไทยและรณรงค์ร่วมสวมใส่ผ้าไทยซึ่งปีนี้ เป็นปีที่ ๒ บมจ.อสมท ในฐานะองค์กรสื่อสารมวลชนของรัฐ  มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้และความตระหนักให้กับประชาชนชาวไทย ให้เห็นถึงคุณค่า ภูมิปัญญาผ้าไทยในแต่ละท้องถิ่น อันเป็นมรดกที่ควรค่าแก่การสืบสานคงไว้เป็นอัตลักษณ์ของคนไทย และร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมให้คนไทยหันมาใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน ผ่านทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30สำนักข่าวไทย และสื่อออนไลน์  ไม่ว่าจะเป็นรายการโทรทัศน์  รายการข่าว  และสารคดี เกล็ดความรู้ต่างๆ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ผลิตผ้าไทยในส่วนของพิธีกร และผู้ประกาศข่าวของ บมจ. อสมท  ได้สวมใส่ผ้าไทยมาจนถึงทุกวันนี้  เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมสนใจ ปลุกกระแสให้ใช้ผ้าไทยมากขึ้น เมื่อผู้ผลิตและผู้ใช้มากขึ้นจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ไปสู่ชุมชนอีกด้วย 

    ผมเชื่อมั่นว่า ด้วยศักยภาพของ อสมท  จะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้ประชาชนได้รับรู้ในวงกว้าง เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับรู้และตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านหัตถศิลป์มรดกภูมิปัญญาผ้าไทยที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เกิดความปิติที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านผ้าไทย ทรงฟื้นฟู อนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยจนเกิดความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนเห็นคุณค่าของการใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันและผลักดันผ้าไทยร่วมสมัยสู่สากล”

       ติดตามสารคดีประวัติความเป็นมาของผ้าไทยในแต่ละภูมิภาค ผ่านทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข ๓๐ และ Facebook, YouTube ของสำนักข่าวไทย ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน- ธันวาคม ๒๕๖๒ 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!