หมวดหมู่: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

09345 financeประชุม กนง. 25 ก.ย. 62 คาดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่น้ำหนักการตัดสินใจนโยบายการเงินอยู่ที่สถานการณ์ของเศรษฐกิจไทย มากกว่าทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลัก (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)

          ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทยน่าจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.50% ในการประชุมนโยบายการเงินครั้งที่ 6 ของปี 2562 ในวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยน้ำหนักในการตัดสินในเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินคงขึ้นอยู่กับน้ำหนักจากปัจจัยภายในประเทศมากกว่าทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลัก
          สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตาม ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงจะประเมินทิศทางเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า โดยคำนึงถึงปัจจัยหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและพัฒนาการปัจจัยเสี่ยงอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ คงต้องติดตามการเปิดเผยมุมมองการเติบโตเศรษฐกิจไทยของธนาคารแห่งประเทศไทย เนื่องจากมุมมองดังกล่าวอาจจะเป็นภาพในการสะท้อนถึงความกังวลต่อภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ ในกรณีที่มุมมองการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 และ 2563 ขยายตัวต่ำกว่าระดับศักยภาพที่ 3.5% อย่างมีนัยสำคัญ อาจเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงโอกาสที่คณะกรรมการนโยบายการเงินอาจมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ดี กนง. คงจะนำเรื่องเสถียรภาพของระบบการเงินและประสิทธิผลของการส่งผ่านนโยบายการเงินมาประกอบการชั่งน้ำหนักเรื่องอัตราดอกเบี้ยด้วย

Download

 

อ่านฉบับเต็ม

 


AO09245

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!