หมวดหมู่: ข่าวสังคม

ILM OppdayILM พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day
        นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ และ นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ(ขวาสุด) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ และ นางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ(ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชี-การเงิน บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด หรือ ILM พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูลภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2562 ที่มีกำไรสุทธิ 158 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% เทียบกับไตรมาส 1/2562 ที่มีกำไรสุทธิ 132 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 2,426 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาส 1/2562 เนื่องจากมีรายได้ค่าเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้น และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้ ILM ได้เปิดให้บริการ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาใหม่ที่จันทบุรีเป็นที่เรียบร้อย เพื่อตอบสนองความต้องการใช้เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อภาพรวมผลการดำเนินงาน ILM ตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปีนี้เป็นต้นไป

aom441

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!