หมวดหมู่: ข่าวสังคม

 AKP

AKP สอนน้องโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม ‘คัดแยกขยะก่อนทิ้ง’
        บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP นำทีมพนักงานบริษัทฯ ร่วมส่งมอบความรู้ด้านการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ผ่านการอบรมเรื่อง ‘การคัดแยกขยะ’ ให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ให้เยาวชน รู้จักการแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความสะอาดและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม จ.สมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้

aom411

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!