หมวดหมู่: พลังงาน

01 CFABABPEA ผนึกกลุ่มทรู

PEA ผนึกกลุ่มทรู สนับสนุนธุรกิจพลังงานยุคใหม่บนระบบดิจิทัล เพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยื่น เพิ่มความสะดวกสบายด้วยระบบชำระค่าไฟฟ้า 24 ชั่วโมงผ่านตู้กดสินค้าอัตโนมัติ

      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ กลุ่มทรู ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการร่วมมือทางธุรกิจพลังงานด้านระบบดิจิทัล และพลังงานแสงอาทิตย์ (Digital and Solar Energy Business Project)  ด้วยเทคโนโลยี Digital Platform และ IoT โดยมี นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ ผู้อำนวยการด้านภาครัฐและภาคการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม ณ โถง ชั้น 1 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA

        นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า “PEA ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อทดสอบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ ความร่วมมือในโครงการ PEA Solar Hero Application นำร่องติดตั้ง Solar Rooftop ที่สถานีฐานทรูมูฟ เอชทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop ของ PEA รองรับความเปลี่ยนแปลงในยุค Disruptive Technology พร้อมพัฒนาระบบการชำระค่าไฟฟ้าของ PEA ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ผู้ให้บริการ E-Wallet อันดับ 1 ในไทย ที่ตู้กดสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) หลากหลายแบรนด์ อำนวยความสะดวกกับผู้ใช้ไฟฟ้าให้สามารถชำระค่าไฟฟ้าผ่านตู้กดสินค้าอัตโนมัติได้ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ รวมทั้งศึกษาและพัฒนาการนำเทคโนโลยี IoT ของกลุ่มทรู ด้านเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ PEA Digital Platform ที่จะสนับสนุนให้ PEA สามารถให้บริการผ่าน PEA Digital Platform ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

       นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้อำนวยการด้านภาครัฐและภาคการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กลุ่มทรู มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ PEA ในการศึกษาและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในด้านพลังงาน โดยกลุ่มทรูมีความพร้อมที่จะนำความเชี่ยวชาญและศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและการให้บริการด้านดิจิทัล ช่วยยกระดับการใช้ชีวิตให้สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้  นอกจากจะมีการติดตั้ง Solar Rooftop ที่สถานีฐานทรูมูฟ เอชทั่วประเทศ เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแล้ว กลุ่มทรูจะนำนวัตกรรมเทคโนโลยี IoT มาช่วยในการพัฒนาการบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนทั้งภาคธุรกิจและพลังงาน ซึ่งนับว่ายังเป็นเรื่องใหม่และมีความสำคัญในการขยายโครงการต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ มีความร่วมมือในการนำบริการด้านดิจิทัลมาช่วยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้าน Digital Platform ต่างๆ ของ PEA อีกด้วย

       ความร่วมมือระหว่าง PEA และกลุ่มทรูในครั้งนี้ นับเป็นการผสานความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 องค์กรในการร่วมพัฒนาธุรกิจพลังงานในยุคดิจิทัล เพื่อสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้ไฟฟ้าในอนาคต ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ PEA ในการพัฒนาธุรกิจพลังงานในด้านดิจิทัลเพื่อการดำเนินธุรกิจและการส่งเสริมพลังงานทดแทนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง เชื่อมั่นว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ ในการมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!