หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

 SET31รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 16 ก.ย. 2562
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 16 กันยายน 2562 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 2,427.79 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น              มูลค่าซื้อ (บาท)       มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ    สัดส่วนซื้อขาย NVDRต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
CPALL         1,274,866,810.00    1,289,375,160.00    2,564,241,970.00     -14,508,350.00        30.24

PTT           1,488,372,525.00      638,375,705.00    2,126,748,230.00     849,996,820.00        20.60

PTTEP         1,383,188,070.50      415,542,737.00    1,798,730,807.50     967,645,333.50        23.48

GULF            644,412,514.50      747,647,128.00    1,392,059,642.50    -103,234,613.50        24.22

PTTGC           552,162,395.50      533,058,875.00    1,085,221,270.50      19,103,520.50        17.62

KBANK           676,692,181.00      382,563,673.00    1,059,255,854.00     294,128,508.00        33.07

ADVANC          597,740,606.00      183,082,895.00      780,823,501.00     414,657,711.00        24.34

TOP             287,088,738.00      431,081,455.00      718,170,193.00    -143,992,717.00        33.36

SCB             341,721,240.00      346,650,197.50      688,371,437.50      -4,928,957.50        25.69

AOT             345,380,250.00      243,128,030.50      588,508,280.50     102,252,219.50        23.34

SCC             333,724,912.00      240,099,036.00      573,823,948.00      93,625,876.00        16.41

BBL             312,214,700.00      232,399,550.00      544,614,250.00      79,815,150.00        20.35

PTG             102,126,094.80      408,180,523.50      510,306,618.30    -306,054,428.70        19.53

BDMS            338,403,941.80      169,954,290.00      508,358,231.80     168,449,651.80        30.67

INTUCH          225,783,344.25      249,849,725.00      475,633,069.25     -24,066,380.75        35.69

IVL             314,746,727.50      147,790,021.00      462,536,748.50     166,956,706.50        17.20

CPF             231,866,579.00      145,022,915.00      376,889,494.00      86,843,664.00        25.99

TRUE             76,834,740.00      238,411,985.50      315,246,725.50    -161,577,245.50        24.04

IRPC             89,914,358.80      176,008,630.24      265,922,989.04     -86,094,271.44        19.66

EA              168,788,048.25       83,538,325.00      252,326,373.25      85,249,723.25        34.73

LH              112,522,230.00      124,078,848.00      236,601,078.00     -11,556,618.00        32.07

RATCH            85,051,930.00      151,473,554.00      236,525,484.00     -66,421,624.00        41.87

BGRIM           121,557,305.00       99,202,528.50      220,759,833.50      22,354,776.50        21.27

HMPRO            87,512,350.00      122,165,928.30      209,678,278.30     -34,653,578.30        25.42

GPSC             81,014,985.00      113,742,334.25      194,757,319.25     -32,727,349.25        20.85

EGCO            114,530,474.00       76,968,622.00      191,499,096.00      37,561,852.00        26.55

BEM             103,357,160.00       86,440,197.10      189,797,357.10      16,916,962.90        15.51

CPN             118,952,595.00       57,255,175.00      176,207,770.00      61,697,420.00        38.59

BTS              76,018,989.00       97,346,850.00      173,365,839.00     -21,327,861.00        25.48

BANPU            83,346,476.00       77,454,717.50      160,801,193.50       5,891,758.50        20.75

KTB              97,287,030.00       54,837,677.20      152,124,707.20      42,449,352.80        20.47

KTC              62,459,395.00       82,892,625.00      145,352,020.00     -20,433,230.00        37.08

MINT            103,057,524.25       39,505,004.25      142,562,528.50      63,552,520.00        24.75

ESSO             31,960,380.00       96,311,475.00      128,271,855.00     -64,351,095.00        16.16

DTAC             60,675,775.00       66,313,047.50      126,988,822.50      -5,637,272.50        22.18

TMB              45,128,779.00       81,248,503.62      126,377,282.62     -36,119,724.62        27.93

TASCO            93,624,340.00       19,488,750.00      113,113,090.00      74,135,590.00        29.78

PLANB            63,955,689.80       35,230,199.80       99,185,889.60      28,725,490.00        31.11

BJC              60,886,925.00       30,516,478.00       91,403,403.00      30,370,447.00        18.75

STEC             44,569,644.80       43,050,650.00       87,620,294.80       1,518,994.80         8.48

TCAP             15,047,315.00       71,110,400.50       86,157,715.50     -56,063,085.50        30.57

TU               44,071,020.80       37,807,910.00       81,878,930.80       6,263,110.80        19.22

TISCO            44,702,450.00       33,394,940.00       78,097,390.00      11,307,510.00        20.81

KCE              36,436,620.00       40,817,130.00       77,253,750.00      -4,380,510.00        22.39

COM7             62,078,130.00       15,127,120.00       77,205,250.00      46,951,010.00        14.35

KKP              35,057,172.50       38,998,173.50       74,055,346.00      -3,941,001.00        43.92

SPRC             24,122,953.00       46,049,425.00       70,172,378.00     -21,926,472.00        13.07

BH               25,605,738.00       39,834,900.00       65,440,638.00     -14,229,162.00        19.14

CBG              32,371,830.25       30,858,225.00       63,230,055.25       1,513,605.25        22.11

WHA              16,993,791.54       45,049,890.66       62,043,682.20     -28,056,099.12        19.06

PSL              22,392,008.85       34,159,345.75       56,551,354.60     -11,767,336.90        18.36

CKP              21,706,391.55       28,440,934.30       50,147,325.85      -6,734,542.75        31.35

CK                9,488,620.00       38,332,640.00       47,821,260.00     -28,844,020.00        11.13

OSP              11,915,300.00       35,021,530.75       46,936,830.75     -23,106,230.75         7.67

ROBINS           34,954,427.50        9,322,366.25       44,276,793.75      25,632,061.25        35.22

BCPG             25,058,461.30       17,780,360.00       42,838,821.30       7,278,101.30        13.56

SPALI            18,233,231.00       24,339,750.30       42,572,981.30      -6,106,519.30        19.03

CENTEL           23,649,614.00       18,832,902.25       42,482,516.25       4,816,711.75        19.89

GLOBAL           27,563,014.40       14,769,010.00       42,332,024.40      12,794,004.40        23.70

SUPER            23,387,627.00       18,419,876.00       41,807,503.00       4,967,751.00        10.95

MTC              19,745,708.25       21,290,654.25       41,036,362.50      -1,544,946.00        25.49

SAWAD            18,833,281.50       18,858,425.00       37,691,706.50         -25,143.50        26.42

QH                7,729,908.00       28,742,856.00       36,472,764.00     -21,012,948.00        36.62

TOA              29,442,775.00        6,027,439.00       35,470,214.00      23,415,336.00        21.86

CHG              12,128,996.00       22,776,834.00       34,905,830.00     -10,647,838.00        44.41

BCP               7,057,630.00       25,908,700.00       32,966,330.00     -18,851,070.00        15.11

MAJOR            17,259,769.00       15,254,245.20       32,514,014.20       2,005,523.80        25.86

ERW              23,958,555.00        7,185,975.00       31,144,530.00      16,772,580.00        19.43

RS                5,596,770.00       21,818,430.00       27,415,200.00     -16,221,660.00         7.10

WORK             14,765,810.00       12,625,610.00       27,391,420.00       2,140,200.00        17.98

THANI            12,562,662.00       14,733,260.00       27,295,922.00      -2,170,598.00        31.84

AMANAH           19,612,199.10        6,717,420.00       26,329,619.10      12,894,779.10         8.84

PSH              11,603,670.00       14,110,446.40       25,714,116.40      -2,506,776.40        62.41

VGI               8,787,965.40       16,793,733.50       25,581,698.90      -8,005,768.10         8.68

AP                6,134,689.20       18,504,735.00       24,639,424.20     -12,370,045.80        24.81

SISB             12,037,780.00       12,001,445.00       24,039,225.00          36,335.00        11.88

AMATA            14,917,322.50        8,195,900.00       23,113,222.50       6,721,422.50         7.65

BPP              20,992,499.90        1,629,800.00       22,622,299.90      19,362,699.90        18.51

STPI              2,731,930.00       18,868,376.90       21,600,306.90     -16,136,446.90        14.20

ORI               6,382,535.00       14,957,690.00       21,340,225.00      -8,575,155.00        19.87

JMT               8,227,870.00       11,257,170.00       19,485,040.00      -3,029,300.00        16.32

TTW               9,172,690.00       10,151,650.50       19,324,340.50        -978,960.50        29.55

BEC               2,740,965.00       16,526,160.00       19,267,125.00     -13,785,195.00        12.97

PRM               6,426,360.00       12,371,185.00       18,797,545.00      -5,944,825.00        11.39

SAMART           10,881,910.00        6,875,434.15       17,757,344.15       4,006,475.85        11.04

THG              11,730,348.50        5,992,040.00       17,722,388.50       5,738,308.50        39.05

BEAUTY            3,732,784.00       12,405,632.00       16,138,416.00      -8,672,848.00        11.51

VGI-W2            9,369,220.00        6,525,548.00       15,894,768.00       2,843,672.00         3.52

STA               3,558,670.00       11,376,630.00       14,935,300.00      -7,817,960.00        12.97

DELTA            12,566,800.00        2,053,953.00       14,620,753.00      10,512,847.00        29.96

JMART               707,250.00       12,896,080.00       13,603,330.00     -12,188,830.00        21.90

BCH               5,591,095.90        7,679,620.00       13,270,715.90      -2,088,524.10        19.54

GUNKUL            5,567,664.00        7,669,204.00       13,236,868.00      -2,101,540.00        16.85

DOHOME            7,649,400.00        5,448,775.00       13,098,175.00       2,200,625.00         0.37

M                 2,858,450.00       10,191,875.00       13,050,325.00      -7,333,425.00        16.14

GFPT              4,743,920.00        8,009,260.00       12,753,180.00      -3,265,340.00        33.47

BGC              10,210,890.00          590,350.00       10,801,240.00       9,620,540.00        11.41

TKN               6,420,080.00        4,044,880.00       10,464,960.00       2,375,200.00        23.59

AUCT              9,428,275.00          767,500.00       10,195,775.00       8,660,775.00        16.27

JAS               5,919,065.00        3,980,740.25        9,899,805.25       1,938,324.75        11.23

--อินโฟเควสท์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!