หมวดหมู่: ข่าวสังคม

1.AAA A AAA7Acustom

กรมสรรพากรได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562  จำนวน 3 รางวัล

     จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดย รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ซึ่งรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 ประกอบด้วย

  1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น (เกณฑ์ PMQA 4.0)
  2. รางวัลบริการภาครัฐ จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

                2.1 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น ผลงาน "ระบบคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ (PromptPay)"

                2.2 ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดี ผลงาน "ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation)" 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!