หมวดหมู่: พลังงาน

1AAA1g5ERC

กฟผ. พร้อมเดินหน้าโครงการ ERC Sandbox จับมือ 3 บริษัทเอกชนชั้นนำ ลุยพัฒนาโมเดลทดสอบด้านการบริการพลังงาน

     กฟผ. พร้อมเดินหน้าโครงการ ERC Sandbox จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ‘โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox)’ ระหว่าง กฟผ. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด(มหาชน) บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลุยพัฒนาโมเดลทดสอบด้านการบริการพลังงาน

      กฟผ. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ‘โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox)’ระหว่าง กฟผ. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด(มหาชน) บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) ในฐานะผู้แทน กฟผ. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการผู้จัดการบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ กรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และนายปภาณเดช พชรชานันท์ รองหัวหน้าผู้บริหารด้านสนับสนุนโครงการบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม เพื่อพัฒนาโมเดลทดสอบด้านการบริการพลังงานภายใต้โครงการ ERC Sandbox ณ หอประชุม Auditorium ชั้น 3 อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

      นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รวย. กล่าวว่า การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโมเดลทดสอบในโครงการ ENGY Energy is yours ภายใต้โครงการ ERC Sandbox ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ได้คัดเลือกให้ กฟผ. เข้าโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (Energy Regulatory Commission Sandbox: ERC Sandbox) โดย กฟผ. จะเริ่มศึกษาและดำเนินการทดสอบในพื้นที่ 3 แห่ง ดังนี้ 1. โครงการพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค Zone ชัยพฤกษ์ – แจ้งวัฒนะ 2. โครงการบางกอกบลูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ 2 และ 3. โครงการคาซ่า พรีเมี่ยม ราชพฤกษ์ – แจ้งวัฒนะ

      “ความร่วมมือกันในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีของ กฟผ. ในการก้าวเดินไปข้างหน้า ด้วยบทบาทใหม่ในการดำเนินธุรกิจที่จะก้าวเดินไปพร้อมกับบริษัทชั้นนำของประเทศไทย อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน อีกทั้งเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพ ประสบการณ์ของบริษัทฯ และของ กฟผ. จะนำพาให้เกิดการขยายผลที่เป็นประโยชน์ในวงกว้างทั้งต่อองค์กร ต่อประเทศชาติและประชาชน ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง เพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายของภาครัฐต่อไป” รวย. กล่าวในที่สุด 

Click Donate Support Web

 

ais 790x90

GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!