หมวดหมู่: สิ่งแวดล้อม

1.AAA A AAA7พรุควนเคร็ง

รมว.ทส ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่ไฟป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

     นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีฯ และผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่ไฟป่าพรุควนเคร็ง บริเวณไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งและพื้นที่ป่าพรุที่ถูกไฟไหม้ พร้อมได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่า และมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ไฟป่า แผนหยุดยั้งการทำลายและฟื้นฟูป่าครุควนเคร็ง รวมทั้ง รับฟังสรุปแนวทางการฟื้นฟูป่าพรุ โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการ เจ้าหน้า และเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าและหมอกควัน สถานีควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

   ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้พบปะและกล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่า ในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง โดยกล่าวว่า ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน ตราบใดที่ยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการทุกอย่างภายใต้อำนาจหน้าที่ ในการสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ กำลัง ปัจจัย ในการปฏิบัติงาน เพื่อดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนเนื่องจากทราบดีว่ากำลังของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีน้อย แต่พื้นที่ป่าที่ต้องดูแลทั้งประเทศมีจำนวนหลายล้านไร่ การจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ และขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ และขอยืนยันว่าจะทำหน้าที่ดูแลเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ดีที่สุด เพราะผลงานและความเข้มของกระทรวงฯ ไม่ได้อยู่ที่รัฐมนตรีฯ ปลัดกระทรวงฯหรืออธิบดีที่อยู่ ณ ที่นี้ แต่ความสำคัญและหัวใจสำคัญของกระทรวงฯ อยู่ที่เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน เพราะทุกท่านคือผลงานและความสำเร็จของกระทรวงฯ

   รมว.ทส. ยังได้กล่าวเน้นย้ำว่า ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคน และขอให้คำมั่นว่าเมื่อใดที่ไฟป่าดับลง เมื่อนั้นภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ จะระดมสรรพกำลังของจิตอาสาทุก ๆ คน ในทุกจังหวัด ที่อยู่ในพื้นที่ของป่าพรุ มาร่วมกันฟื้นฟูป่าพรุ จะไม่ยอมให้มีคำว่าพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมขึ้นมาอีก ทั้งนี้ ได้ประสานไปยังกรมป่าไม้ ในการจัดเตรียมกล้าไม้นับแสนต้น เพื่อที่พวกเราทุกคนจะมาร่วมกันฟื้นฟูป่าพรุประเทศไทยจะต้องไม่มีป่าเสื่อมโทรมอีก และคนกับป่าจะต้องอยู่ร่วมกันได้ คนจะต้องช่วยดูแลป่า เมื่อใดที่คนดูแลป่า ๆ ก็จะดูแลคน ปัญหาต่าง ๆ ก็จะหมดไปเอง

   รมว.ทส. ได้กล่าวในตอนท้ายอีกว่า ดีใจและภูมิใจ ที่ได้มายืนต่อหน้าทุกคน บทบาทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือการดูแลผืนป่าและทะเล หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน มีปัญหาใดก็สามารถแจ้งมาได้ และในนามของคนไทยกว่า ๗๐ ล้านคน ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านอีกครั้งที่ได้เสียสละ ความสุขส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าเพื่อดูแลผืนป่าและอนาคตของประเทศไทย 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!