หมวดหมู่: ข่าวสังคม

eximq

EXIM BANK จับมือหอการค้าไทยสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ตลาดการค้าโลก

       นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายสนั่น อังอุบลกุล (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK และหอการค้าไทย ในการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 โดย EXIM BANK จะทำหน้าที่เติมเต็มช่องว่างด้านความรู้ การเงิน และคู่ค้า เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ตลาดการค้าโลก รวมทั้งตลาดใหม่ (New Frontiers) โดยให้สิทธิประโยชน์ทั้งในด้านสินเชื่อและประกันการส่งออกในอัตราพิเศษแก่สมาชิกของหอการค้าไทย

 

EXIM Thailand Join Hands with TCC To Support Thai Entrepreneurs to Penetrate Global Market

       Mr. Pisit Serewiwattana (third right), President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), and Mr. Sanan Angubolkul (third left), Vice Chairman of the Board of Trade of Thailand, signed a Memorandum of Understanding (MOU) between EXIM Thailand and the Thai Chamber of Commerce (TCC) to support Thai entrepreneurs and enhance their capabilities as well as providing services to facilitate their international trade and investment at Office of the Board of Trade of Thailand on September 5, 2019. Under the MOU, EXIM Thailand is ready to fill up gaps, be it finance, knowledge or business networking to help Thai entrepreneurs to better access the global market, especially new frontiers. EXIM Thailand will also offer special privileges such as loans and export insurance with special rates to TCC members.

aom147

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!