หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้
SET41รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 2 ก.ย. 2562
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 2 กันยายน 2562 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET + MAI)
จำนวน 720.05 ล้านบาทโดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรกพอดี
ชื่อหุ้นมูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวมมูลค่าการซื้อขายสุทธิสัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
อ่าว 276,402,900.00 626,068,450.00 902,471,350.00 -349,665,550.00 12.63
 
ปตท. 371,741,962.50 375,380,190.50 747,122,153.00 -3,638,228.00 17.42
 
AOT 312,182,122.75 357,951,686.25 670,133,809.00 -45,769,563.50 17.15
 
CPALL 320,208,530.75 318,318,977.00 638,527,507.75 1,889,553.75 24.61
 
KBANK 345,638,950.00 287,614,907.00 633,253,857.00 58,024,043.00 45.41
 
EA 202,994,857.25 369,285,325.00 572,280,182.25 -166,290,467.75 17.29
 
RATCH 260,823,034.75 310,716,505.00 571,539,539.75 -49,893,470.25 35.07
 
PTTEP 215,061,350.00 281,349,088.00 496,410,438.00 -66,287,738.00 23.96
 
CPF 290,271,950.00 168,113,655.50 458,385,605.50 122,158,294.50 25.64
 
ADVANC 201,919,935.00 241,279,904.00 443,199,839.00 -39,359,969.00 33.23
 
SCB           239,900,196.00    198,819,932.50    438,720,128.50      41,080,263.50        27.28
 
PTTGC         173,144,314.50    227,741,338.75    400,885,653.25     -54,597,024.25        32.14
 
CPN           110,527,850.00    246,924,350.00    357,452,200.00    -136,396,500.00        28.69
 
TCAP          188,458,500.00    166,598,245.00    355,056,745.00      21,860,255.00        26.31
 
BEM           125,329,798.00    200,185,261.70    325,515,059.70     -74,855,463.70        35.63
 
IVL           164,765,850.00    160,110,453.50    324,876,303.50       4,655,396.50        26.51
 
TRUE          169,651,400.00    121,878,835.05    291,530,235.05      47,772,564.95        13.22
 
KTC           180,703,320.50    109,191,450.00    289,894,770.50      71,511,870.50        27.41
 
GPSC          194,132,090.25     88,691,100.00    282,823,190.25     105,440,990.25        11.85
 
MINT          127,531,425.00    150,339,732.00    277,871,157.00     -22,808,307.00        26.18
 
CBG           189,818,500.00     77,649,875.00    267,468,375.00     112,168,625.00        19.33
 
LH            114,264,180.00    129,570,972.50    243,835,152.50     -15,306,792.50        33.06
 
SCC            69,663,000.00    168,614,868.00    238,277,868.00     -98,951,868.00        27.38
 
BJC           125,517,650.00    111,875,727.00    237,393,377.00      13,641,923.00        26.83
 
INTUCH        111,262,648.00    122,078,599.50    233,341,247.50     -10,815,951.50        24.99
 
TASCO         152,773,220.00     75,564,865.00    228,338,085.00      77,208,355.00        28.44
 
HMPRO          98,462,358.00    118,642,860.70    217,105,218.70     -20,180,502.70        32.49
 
WHA           114,109,558.16    102,741,024.30    216,850,582.46      11,368,533.86        11.63
 
BTS           114,251,670.40     97,961,700.00    212,213,370.40      16,289,970.40        29.40
 
TOP           110,323,950.00     96,754,598.00    207,078,548.00      13,569,352.00        19.03
 
BDMS           86,264,300.00    119,783,050.00    206,047,350.00     -33,518,750.00        12.69
 
BANPU          67,561,192.00    133,533,718.00    201,094,910.00     -65,972,526.00        15.04
 
TISCO         121,236,250.00     75,239,505.50    196,475,755.50      45,996,744.50        35.54
 
MTC            71,242,050.00    112,383,700.00    183,625,750.00     -41,141,650.00        27.01
 
BGRIM          81,512,422.75     90,862,250.00    172,374,672.75      -9,349,827.25        14.41
 
DTAC           93,081,900.00     79,064,733.00    172,146,633.00      14,017,167.00        28.78
 
KKP            58,724,925.00     91,660,581.00    150,385,506.00     -32,935,656.00        16.41
 
BBL            46,305,867.50    100,799,850.00    147,105,717.50     -54,493,982.50        16.32
 
EGCO           63,762,599.00     63,072,845.00    126,835,444.00         689,754.00        32.16
 
AMATA          72,697,400.00     52,314,718.00    125,012,118.00      20,382,682.00        21.37
 
STEC           70,565,710.00     45,494,620.00    116,060,330.00      25,071,090.00        10.28
 
AEONTS         14,715,636.00    101,326,300.00    116,041,936.00     -86,610,664.00        49.06
 
SAWAD          67,192,255.50     37,102,700.00    104,294,955.50      30,089,555.50        19.92
 
GLOBAL         57,902,230.00     43,381,450.00    101,283,680.00      14,520,780.00        14.54
 
THANI          58,256,707.00     41,052,945.00     99,309,652.00      17,203,762.00        28.73
 
BH             45,642,565.50     49,613,350.00     95,255,915.50      -3,970,784.50        23.12
 
GLOW            3,392,200.00     91,464,500.00     94,856,700.00     -88,072,300.00        47.60
 
PLANB          57,798,777.25     31,983,769.20     89,782,546.45      25,815,008.05        24.32
 
OSP            38,501,725.00     42,779,250.00     81,280,975.00      -4,277,525.00         7.22
 
TMB            19,119,542.14     59,717,529.17     78,837,071.31     -40,597,987.03        28.37
 
JAS            59,637,473.45     16,726,200.00     76,363,673.45      42,911,273.45        21.06
 
PTG            29,330,160.00     44,879,490.00     74,209,650.00     -15,549,330.00        10.56
 
IRPC           29,219,626.00     44,363,520.00     73,583,146.00     -15,143,894.00        20.55
 
GFPT           24,549,450.00     48,793,800.00     73,343,250.00     -24,244,350.00        28.25
 
CENTEL         30,084,925.00     33,178,818.75     63,263,743.75      -3,093,893.75         9.59
 
BCH            38,076,270.00     22,073,573.70     60,149,843.70      16,002,696.30        12.20
 
TKN            38,333,115.00     21,428,585.00     59,761,700.00      16,904,530.00        21.65
 
STA            44,080,830.00     12,593,330.00     56,674,160.00      31,487,500.00        28.27
 
KTB            14,860,610.00     41,002,891.40     55,863,501.40     -26,142,281.40        13.04
 
GUNKUL         42,759,672.00     13,003,430.00     55,763,102.00      29,756,242.00        17.25
 
TU             16,703,620.00     38,766,830.00     55,470,450.00     -22,063,210.00        30.13
 
SPALI          12,860,140.00     40,994,060.00     53,854,200.00     -28,133,920.00        22.43
 
ROBINS         26,828,000.00     25,833,050.00     52,661,050.00         994,950.00        21.10
 
KCE            30,252,180.00     20,149,011.90     50,401,191.90      10,103,168.10        26.46
 
TPIPP          31,891,035.00     15,238,620.00     47,129,655.00      16,652,415.00        11.73
 
CKP            21,817,329.80     18,773,740.00     40,591,069.80       3,043,589.80         7.80
 
ESSO           12,357,095.00     27,080,040.00     39,437,135.00     -14,722,945.00        15.01
 
VGI-W2         11,690,049.00     24,064,865.00     35,754,914.00     -12,374,816.00         4.68
 
DELTA           7,664,200.00     26,233,535.00     33,897,735.00     -18,569,335.00        41.10
 
CK              1,979,710.00     28,804,250.00     30,783,960.00     -26,824,540.00        15.76
 
SPRC           18,167,335.00     11,146,898.70     29,314,233.70       7,020,436.30        26.36
 
MCS            18,477,050.00     10,249,450.00     28,726,500.00       8,227,600.00        15.22
 
BCPG           10,724,280.00     16,765,040.00     27,489,320.00      -6,040,760.00        17.37
 
TOA             7,079,375.00     18,122,225.00     25,201,600.00     -11,042,850.00        20.12
 
QH             12,605,612.00     10,553,950.00     23,159,562.00       2,051,662.00        20.21
 
PRM            13,403,180.00      9,755,570.00     23,158,750.00       3,647,610.00        15.06
 
ORI            16,012,565.00      5,907,575.00     21,920,140.00      10,104,990.00        14.05
 
JMT             7,259,690.00     14,595,680.00     21,855,370.00      -7,335,990.00        10.36
 
RS              9,455,040.00     12,021,550.00     21,476,590.00      -2,566,510.00         6.65
 
EPG            10,554,915.00      9,314,435.00     19,869,350.00       1,240,480.00         9.94
 
MAJOR           4,251,485.00     15,173,700.00     19,425,185.00     -10,922,215.00        15.72
 
MEGA            6,667,575.00     12,554,175.00     19,221,750.00      -5,886,600.00        17.49
 
PSL            13,391,975.00      5,646,875.00     19,038,850.00       7,745,100.00         9.87
 
BPP             3,697,918.00     15,276,170.00     18,974,088.00     -11,578,252.00        17.11
 
VGI            10,969,825.00      7,790,580.40     18,760,405.40       3,179,244.60         5.50
 
CHG            10,601,136.00      7,424,160.00     18,025,296.00       3,176,976.00        13.13
 
WHAUP           5,473,274.20     12,178,780.00     17,652,054.20      -6,705,505.80         8.48
 
ERW             7,884,960.00      8,785,155.00     16,670,115.00        -900,195.00         7.08
 
BEAUTY         12,399,152.00      3,883,998.00     16,283,150.00       8,515,154.00        13.31
 
THAI            7,736,375.00      8,128,430.00     15,864,805.00        -392,055.00        15.63
 
BEC             8,261,092.00      7,544,280.00     15,805,372.00         716,812.00         8.98
 
MC              8,502,700.00      6,827,395.00     15,330,095.00       1,675,305.00        21.49
 
WORK            9,277,260.00      5,909,584.00     15,186,844.00       3,367,676.00        10.59
 
SUPER           4,577,737.00     10,433,069.00     15,010,806.00      -5,855,332.00         8.50
 
PSH             8,938,290.00      5,663,900.00     14,602,190.00       3,274,390.00        19.64
 
SAPPE          12,575,783.80      1,678,810.00     14,254,593.80      10,896,973.80         5.66
 
NOBLE          13,983,120.00         18,800.00     14,001,920.00      13,964,320.00        38.72
 
TFG             6,063,888.00      7,627,074.00     13,690,962.00      -1,563,186.00        10.27
 
SABINA 12,012,500.00 1,356,650.00 13,369,150.00 10,655,850.00 2.79
 
AP 4,595,210.00 8,662,440.00 13,257,650.00 -4,067,230.00 15.13
 
- อินโฟเควสท์
 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!