หมวดหมู่: ข่าวสังคม

AIA Thailand donated 20 computers to an Udonthanis school

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 20 เครื่อง แก่โรงเรียนบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

       นางศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 20 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบ้านบ้านผือ  อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี โดยมีนางเฉลิมพร ชื่นจอหอ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ อนึ่ง เอไอเอ ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งถือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสังคมไทยให้แข็งแกร่งผ่านการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของสังคมและประเทศไทยต่อไปในอนาคต สอดคล้องตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

aom574

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!