WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ท่องเที่ยว

1.AAA ABTCAB

ทีเส็บ จับมือพันธมิตรธุรกิจยักษ์ใหญ่จัดงาน TIME 2019 สร้างเวทีเชื่อมโยงธุรกิจเจาะตลาดประชุม-อินเซนทิฟ

    ทีเส็บ ร่วมกับทิก้า และสมาคม SITE ประจำประเทศไทย จับมือพันธมิตรธุรกิจ การบินไทย บางกอกแอร์เวย์ส BMW (Thailand) จัดงานใหญ่ TIME 2019 มุ่งหวังให้เป็นเวทีระดับชาติขับเคลื่อนธุรกิจการจัดประชุมและการจัดอินเซนทิฟในเมืองไทย ปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 4 ชูแนวคิด Togetherness – ผนึกกำลังทุกภาคส่วนในประเทศสู่โอกาสขยายความร่วมมือระดับภูมิภาค และ สร้างความแตกต่างเจาะตลาด ASEAN+6

       นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ทีเส็บร่วมกับสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรือ ทิก้า และ สมาคม SITE ประจำประเทศไทย โดยการสนับสนุนของพันธมิตรธุรกิจด้านการขนส่ง ประกอบด้วย การบินไทย, สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และ ค่ายรถยนต์ BMW (Thailand) จัดงาน Thailand Incentive and Meeting Exchange 2019 หรือ TIME 2019 ขึ้นระหว่างวันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มุ่งหวังให้เป็นเวทีสร้างประสบการณ์ระดับสากลในการขับเคลื่อนธุรกิจการจัดประชุมและการจัดอินเซนทิฟ หรือการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลของประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยพบปะเจรจาธุรกิจ และเปิดมุมมองการทำตลาดใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์กับกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมาย ซึ่งปีนี้มุ่งเน้นตลาด ASEAN +6 ซึ่งเป็นตลาดหลักของไทย

     จากสถิตินักเดินทางไมซ์กลุ่มการประชุม และกลุ่มการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในครึ่งปีงบประมาณ 2562 พบว่า มีจำนวนนักเดินทางรวมทั้งสิ้น 348,645 คน คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 58% ของตลาดไมซ์ต่างประเทศทั้งหมด สร้างรายได้ถึง 25,727 ล้านบาท หรือคิดเป็น 57% ของรายได้ไมซ์รวม นอกจากนี้ เทียบกับครึ่งปีงบประมาณ 2561 ตลาดจำนวนนักเดินทางกลุ่มประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในกลุ่มประเทศ ASEAN+6 มีสัดส่วนถึง 86.96% โดยมีจำนวนนักเดินทาง 303,182 คน เติบโตถึงร้อยละ 23.70 

     “ด้วยทิศทางการเติบโตของตลาดกลุ่มประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในกลุ่มประเทศ ASEAN+6 ปีนี้ ทีเส็บจึงร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดงาน TIME 2019 ภายใต้แนวคิด Togetherness การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการในประเทศสู่โอกาสขยายความร่วมมือระดับภูมิภาค โดยอิงวัฒนธรรมของคนเอเชียที่รักพวกพ้อง ชอบความสนุกสนาน นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจภายในภูมิภาค ผ่านการร่วมกิจกรรมและสัมผัสประสบการณ์จัดงานไมซ์ในประเทศไทย สอดคล้องกับบทบาทของทีเส็บในฐานะผู้นำความคิด ผู้ร่วมสร้างสรรค์ ผู้ร่วมมือทางธุรกิจและเป็นพันธมิตรเครือข่าย เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ทำรายได้หลักและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”นายจิรุตถ์ กล่าว

     การจัดงาน TIME 2019 ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ Knowledge Exchange เป็นเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการไมซ์ในฐานะผู้ขาย และผู้ซื้อเป้าหมายจากกลุ่ม ASEAN+6 เจาะลึกผ่านการพูดคุย 3 หัวข้อ “Getting buyers attention at the point of enquiry”, “The art of negotiation that closes the deal” และ “The after-sales service that makes events successful”คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 250 คน

      ส่วนที่สอง Business Exchange เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไมซ์ไทยซึ่งเป็นผู้ขาย จำนวน 40 ราย พบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมาย ASEAN+6 จำนวน 40 ราย และจัดให้มีเวลาพิเศษที่ผู้ซื้อและผู้ขายจะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นในช่วง Networking และ Be My Dinner Date โดยกิจกรรม Knowledge Exchange และ Business Exchange จะจัดขึ้นวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ

      ส่วนที่สาม Experience Exchange คือ กิจกรรมสร้างประสบการณ์ผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมในจังหวัดภูเก็ตและพังงา ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตอัตลักษณ์ของเมืองภูเก็ตและพังงาผ่านหลากหลายกิจกรรม อาทิ กิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ณ หมู่บ้านชาวประมง จ.พังงา กิจกรรมสานสัมพันธ์กลุ่มบนเรือยอร์ช ตัวอย่างการจัดงานเลี้ยงรับรองในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการนำกลุ่มประชุมและกลุ่มเดินทางเพื่อเป็นรางวัลขององค์กรต่าง ๆ เข้ามาจัดงานในประเทศไทย

       ทีเส็บ ได้จัดแคมเปญพิเศษ “TIME to MEET” สนับสนุนเฉพาะลูกค้าที่เข้าร่วมงาน TIME 2019 สำหรับบริษัทที่นำกลุ่มประชุมและกลุ่มการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ที่มีจำนวน 50 คนขึ้นไป และมีวันพักในประเทศไทยอย่างน้อย 3 คืน โดยสนับสนุนงบประมาณ 500 บาทต่อคน และสูงสุดถึง 500,000 บาทต่อกลุ่ม รวมถึงการสนับสนุนอื่นๆ อาทิ ของที่ระลึก การจัดแสดงต้อนรับแบบไทย บริการช่องทางพิเศษตรวจคนเข้าเมือง หรือ MICE Lane สำหรับวีไอพี ฯลฯ

     นอกจากนี้ ยังได้มีแคมเปญ “M & I Reward” สำหรับลูกค้าที่ได้มีการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทยอย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี  ในรูปแบบเงินสนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการดึงงานเข้ามาจัดในประเทศไทย ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนดอีกด้วย ผู้อำนวยการทีเส็บ กล่าว

      นายธวัชชัย กิตติศรีบูรณ์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าองค์กรระหว่างประเทศ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การบินไทยตระหนักถึงความสำคัญและศักยภาพของนักเดินทางไมซ์ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้งกองขายลูกค้าการประชุมและสัมมนา (MICE Department) เพื่อให้บริการการเดินทางสำหรับลูกค้าตลาดไมซ์โดยเฉพาะ บริษัทได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการและการจัดกิจกรรมของทีเส็บอย่างต่อเนื่อง อาทิ งาน TIME อีกหนึ่งกิจกรรมของทีเส็บที่การบินไทยร่วมเป็นพันธมิตรให้การสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยคาดหวังขับเคลื่อนธุรกิจการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทย มั่นใจมีเที่ยวบินรองรับกลุ่มนักเดินทางตลาด ASEAN จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินของการบินไทย ซึ่งมีเส้นทางรองรับกว่า 1 จุดบินในหลายประเทศ อาทิ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย รวมถึงเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์ และสายการบินพันธมิตร Star Alliance”

        นางสาวเพลินพิศ โกศลยุทธสาร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการตลาด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สายการบินบางกอกแอร์เวย์สในฐานะเป็นสายการบินสัญชาติไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย สนับสนุนนโยบายภาครัฐร่วมกับทีเส็บตลอดมา โดยในปีนี้ โครงการ Fly and Meet Double Bonus – Redefined ซึ่งเป็นแคมเปญร่วมเจาะตลาดลูกค้าองค์กรในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรือ ซีแอลเอ็มวี นั้น ได้รับผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ สามารถกระตุ้นตลาดให้เกิดความสนใจเดินทางมาจัดงานประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล โดยทางสายการบินฯ เอง ก็เห็นอัตราเติบโตของผู้โดยสารจากกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวีมากขึ้นเช่นกัน”

      นายเศรษฐิพงศ์ อนุตรโสตถิ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า  “เราเล็งเห็นประสิทธิภาพในการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในไทยที่มีอย่างต่อเนื่อง ผ่านการร่วมงานกับพันธมิตรที่หลากหลาย ในการจัดอีเว้นท์และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ เพื่อมอบประสบการณ์ยนตรกรรมหรูอย่างรอบด้าน บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย จึงมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อร่วมขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์และเศรษฐกิจไทยให้เติบโตในระดับสากล โดยในโอกาสนี้ เราได้สนับสนุนรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูซีรี่ส์ 5 และซีรี่ส์ 7 รวม 20 คัน เพื่อเป็นรถรับส่งระดับพรีเมียมสำหรับพันธมิตรในงาน TIME 2019 ให้ได้สัมผัสประสบการณ์ยนตรกรรมหรูของบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเต็มรูปแบบ”

                จากการจัดงาน TIME 2019 ครั้งนี้ คาดว่าจะมีจำนวนนักเดินทางกลุ่มการประชุมและอินเซนทิฟที่ได้จากการจัดงานกว่า 2,000 คน สร้างรายได้ถึง 152 ล้านบาท และเชื่อมั่นว่าจะผลักดันเป้าหมายภาพรวมนักเดินทางไมซ์ ให้ถึงจำนวน 1,320,000 คน สร้างรายได้ 100,500 ล้านบาทภายในปี 2562 และเติบโตต่อเนื่องภายในปี 2563

ข้อมูลนักเดินทางไมซ์กลุ่มการประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

(Meetings & Incentives)

ภาพรวมครึ่งปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) มีจำนวนนักเดินทางไมซ์จากต่างประเทศเข้ามารวมทั้งสิ้น 594,663 คน เพิ่มขึ้น 8.59% ทำรายได้ 44,734 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.39%

ในจำนวนนี้เป็นนักเดินทางกลุ่มประชุม (Meetings: M) 163,556 คน ทำรายได้ 15,289 ล้านบาท และกลุ่มการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentives: I) 185,089 คน ทำรายได้ 10,438 ล้านบาท จำนวนนักเดินทางกลุ่มประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลรวม 348,645 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 58.6% ของตลาดไมซ์ต่างประเทศโดยรวมทั้งหมด สร้างรายได้ 25,727 ล้านบาท หรือคิดเป็น 57.5% ของรายได้ไมซ์รวม

ตาราง: ภาพรวมจำนวนคนและรายได้จากนักเดินทางไมซ์ต่างประเทศ

ครึ่งปีงบประมาณ 2562

                จำนวนนักเดินทางไมซ์          รายได้ (ล้านบาท)

                ไตรมาส 1+2 ปี 2562            ไตรมาส 1+2 ปี 2562

การประชุม (M)      163,556 15,289

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (I)            185,089 10,438

การประชุมนานาชาติ (C)     153,734 11,977

งานแสดงสินค้านานาชาติ (E)             92,284   7,030

รวม         594,663 44,734

        จากสถิตินักเดินทางไมซ์กลุ่มการประชุม (Meetings: M) และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentives: I) ครึ่งปีงบประมาณ 2562 เทียบกับครึ่งปีงบประมาณ 2561 พบว่า ตลาด ASEAN+6 มีการขยายตัวทั้งด้านจำนวนและรายได้เพิ่มสูงมาก กล่าวคือ มีจำนวนทั้งสิ้น 303,182 คน เพิ่มขึ้น 23.70% คิดเป็นรายได้ 22,245.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.81% โดยตลาดที่มีจำนวนนักเดินทางสูงสุด 5 อันดับแรกของกลุ่ม MI คือ จีน เป็นตลาดที่มีจำนวนนักเดินทางมากที่สุดถึง 105,979 คน รองลงมาคือ ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินเดีย และอินโดนีเซีย ตามลำดับ

ตาราง: 5 อันดับนักเดินทาง MI  ASEAN+6  และรายได้จากนักเดินทาง MI  ASEAN+6

ครึ่งปีงบประมาณ 2562  (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562)

                จำนวนนักเดินทางไมซ์ MI ASEAN+6  รายได้ (ล้านบาท)

                ไตรมาส 1+2 ปี 2562            ไตรมาส 1+2 ปี 2562

จีน           105,979 7,820.52

ญี่ปุ่น       35,753   2,601.30

มาเลเซีย 35,232   2,620.49

อินเดีย    31,880   2,197.00

อินโดนีเซีย              27,318   1,817.21

               

                หากพิจารณาในด้านอัตราการเติบโต 5 อันดับแรกของกลุ่ม MI พบว่า กัมพูชา เป็นตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุดถึง 424.46% รองลงมาคือ ลาว เพิ่มขึ้น 389.13% ญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น 272.78% จีน เพิ่มขึ้น 139.43% และอินโดนีเซีย เพิ่มขึ้น 122.86%

ตาราง: สรุปสถิตินักเดินทาง MI  ASEAN+6  และรายได้จากนักเดินทาง MI  ASEAN+6

ครึ่งปีงบประมาณ 2019 เทียบกับครึ่งปีงบประมาณ 2018

                จำนวนนักเดินทางไมซ์ MI ASEAN+6  รายได้ (ล้านบาท)

                ไตรมาส 1+2 ปี 2561            ไตรมาส 1+2 ปี 2562            การเติบโต              ไตรมาส 1+2 ปี 2561            ไตรมาส 1+2 ปี 2562                การเติบโต

กัมพูชา   511         2,680      424.46%                46.35      222.85   380.84%

ลาว         1,969      9,631      389.13%                178.58   813.65   355.61%

ญี่ปุ่น       9,591      35,753   272.78%                729.98   2,601.30                256.35%

จีน           44,263   105,979 139.43%                2,755.38                7,820.52                183.83%

อินโดนีเซีย              12,258   27,318   122.86%                745.72   1,817.21                143.68%

                เมื่อพิจารณาตามรายภูมิภาคจะพบว่าตลาด MI ในกลุ่มประเทศ ASEAN+6 ครองส่วนแบ่งตลาดถึง 86.96% ของตลาด MI ทั้งหมด

ตาราง: สรุปสถิติจำนวนนักเดินทาง MI รายภูมิภาค

ครึ่งปีงบประมาณ 2019

                จำนวนนักเดินทางไมซ์ MI (คน)            สัดส่วน (%)

                ไตรมาส 1+2 ปี 2562            ไตรมาส 1+2 ปี 2562

ASIA        320,813 92.02%

Europe  10,609   3.04%

Oceania                10,098   2.90%

America 4,492      1.29%

Others    1,071      0.76%

หมายเหตุ: เป็นนักเดินทาง MI จากภูมิภาค ASEAN+6 จำนวน 303,182 คน คิดเป็น 86.96%

ข้อมูลการจัดงาน Thailand Incentive and Meeting Exchange 2019 หรือ TIME 2019

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในภาคเอกชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการตลาดและการดำเนินงานในอนาคต
  2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการหาแนวทางสนับสนุนกลุ่มลูกค้าการจัดประชุม (Meetings: M) และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentives: I) จากกลุ่มเป้าหมาย ASEAN + 6 ที่จะเข้ามาจัดกิจกรรมในประเทศไทย
  3. การขยายตลาดไมซ์ไปยังกลุ่มนักเดินทางที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

กิจกรรมภายในงาน ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด 'Togetherness' ประกอบด้วยงานหลัก 3 ส่วนดังนี้

  1. Knowledge Exchange (วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ)
  • • เป็นเวทีสร้างเสริมศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในตลาดเป้าหมาย ASEAN + 6 โดยปีนี้มีผู้ประกอบการไมซ์เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน
  • • ปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบรรยาย เป็นการเชิญผู้ซื้อเป้าหมายมาร่วมสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการไมซ์ที่เข้าร่วมงาน โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 3 หัวข้อ หัวข้อแรก “Getting buyers attention at the point of enquiry” จะมาให้ข้อมูลถึงเทคนิคในการเข้าถึงผู้ซื้อ การดึงดูดความสนใจจากลูกค้าเป้าหมาย โดยผู้ร่วมสนทนาจากกัมพูชา อินเดีย มาเลเซีย และเมียนมาร์ ช่วงที่สองเป็นหัวข้อ “The art of negotiation that closes the deal” พูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับศิลปะการต่อรองและเพื่อปิดการขาย มีผู้ร่วมสนทนาจาก จีน ฟิลิปปินส์ เกาหลี และเวียดนาม ช่วงสุดท้ายจะพูดคุยกันในหัวข้อ “The after-sales service that makes events successful” บริการหลังการขายเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ ประกอบด้วยผู้ร่วมสนทนาจากอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว และสิงคโปร์

Business Exchange (วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ)

  • • เป็นเวทีสำหรับเจรจาธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและการขายให้ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล เป็นผู้ขายจำนวน 40 ราย ได้เจรจาธุรกิจกับลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ซื้อจากกลุ่มประเทศ ASEAN + 6 จำนวน 40 ราย
  • • รูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย (1) Roadshow ให้ผู้ขายมีโอกาสพบปะผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมายเพื่อทำความรู้จักและเจรจาธุรกิจในรูปแบบ Table Top โดยแบ่งโซนตามรายประเทศ (2) Networking เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้กระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ณ บริเวณ Diplomat Bar พิเศษสำหรับปีนี้ (3) ได้จัดให้มี “Be my dinner date” ผู้ขายสามารถจะเป็นเจ้าภาพเชิญผู้ซื้อเป้าหมายร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกันได้ที่ ณ สุขสยาม ไอคอนสยาม

       Experience Exchange, (ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดภูเก็ตและพังงา) เป็นการจัด Familiarization Trip ให้แก่กลุ่มลูกค้าไมซ์ ASEAN + 6 ประมาณ 40 ราย ณ จังหวัดภูเก็ตและพังงา มุ่งเน้นนำเสนอความหลากหลาย ทั้งความทันสมัย โรงแรมใหม่ๆ บริการและกิจกรรมท้องถิ่นต่างๆ อาทิ อาทิ กิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ณ หมู่บ้านชาวประมง จ.พังงา กิจกรรมสานสัมพันธ์กลุ่มบนเรือยอร์ช ตัวอย่างการจัดงานเลี้ยงรับรองในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการนำกลุ่มประชุมและกลุ่มเดินทางเพื่อเป็นรางวัลขององค์กรต่าง ๆ เข้ามาจัดงานในประเทศไทย

กำหนดการจัดงาน Thailand Incentive and Meeting Exchange 2019  (TIME 2019)

แนวคิด Togetherness

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ

Knowledge Exchange:

08.00-09.00 น.     ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน บริเวณหน้าห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4

09.00 น. MC กล่าวต้อนรับ

09.10 น. ทีเส็บกล่าวต้อนรับ และให้รายละเอียดข้อมูลการจัดงาน TIME 2019

09.25 น. MC กล่าวแนะนำผู้ร่วมสนทนา

09.30-10.15 น.     การสนทนาในหัวข้อ 'Getting buyers attention at the point of enquiry'

-               ผู้ร่วมสนทนาจาก กัมพูชา อินเดีย มาเลเซีย และเมียนมาร์

11.00-11.45 น.     การสนทนาในหัวข้อ 'The art of negotiation that closes the deal'

-               ผู้ร่วมสนทนาจากจีน ฟิลิปปินส์ เกาหลี และเวียดนาม

11.45-12.30 น.     การสนทนาในหัวข้อ 'The after-sales service that makes events successful'

-               ผู้ร่วมสนทนาจากอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว และสิงคโปร์

12.40 น.                 MC สรุปประเด็นสำคัญ และเชิญผู้เข้าร่วมงาน รับประทานอาหารกลางวัน

Business Exchange:

13.00-13.45 น.     ลงทะเบียนผู้ประกอบการไมซ์ที่เป็นผู้ขาย ณ บริเวณหน้าห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4

13.45-14.00 น.     ผู้ขายรับฟังสรุปภาพรวมการจัดงาน

14.00-16.00 น.     พบปะเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 3 ชั้น 4

16.00-16.10 น.     ดำเนินการเข้าสู่ช่วง Networking

16.15-17.15 น.     Networking Cocktail เป็นการพบปะพูดคุยกระชับมิตรระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในบรรยากาศผ่อนคลาย ณ Diplomat Bar บริเวณล้อบบี้โรงแรม

17.15-17.45 น.     เดินทางไปยังท่าเรือ

19.00-21.00 น.     กิจกรรม Be My Date เปิดโอกาสให้ผู้ขายเชิญผู้ซื้อร่วมรับประทานอาหารค่ำด้วยกัน ที่สุขสยาม ไอคอนสยาม

เดินทางกลับโรงแรม

####

 

ข้อมูลแคมเปญส่งเสริมตลาดงาน TIME 2019

TIME to MEET

     ทีเส็บ ได้จัดแคมเปญพิเศษ 'TIME to MEET'ให้การสนับสนุนลูกค้าที่เข้าร่วมงาน TIME 2019 ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าในตลาด ASEAN+6 โดยเฉพาะ การสนับสนุนเริ่มต้นสำหรับกลุ่มที่มีจำนวน 50 คนต่อกลุ่ม และมีระยะพำนักในประเทศไทยอย่างน้อย 3 คืน ในรูปของเงินสนับสนุน 500 บาทต่อคน สูงสุด 500,000 บาทต่อกลุ่ม รวมถึงการสนับสนุนอื่นๆ อาทิ ของที่ระลึก การจัดแสดงต้อนรับแบบไทย บริการ MICE Lane สำหรับ   วีไอพี ฯลฯ

'M & I Reward Program

       สำหรับ ลูกค้าที่วางแผนจะจัดงานประชุมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทีเส็บจะให้การสนับสนุนในรูปแบบเงินสนับสนุนเริ่มต้นที่ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ASEAN MaxiMICE

     ทีเส็บ ร่วมกับการบินไทย จัดแคมเปญ ASEAN MaxiMICE เพื่อกระตุ้นสำหรับนักเดินทางไมซ์จากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์โดยเฉพาะ โดยมอบสิทธิประโยชน์เป็น  3 แพ็คเกจ คือ Silver Gold และ Platinum ภายใต้เงื่อนไขจะต้องพำนักอยู่ในเมืองไทยอย่างน้อย 2 คืน มีจำนวนผู้เดินทางอย่างน้อย 40 คนต่อกลุ่ม ระยะเวลาเดินทางตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2562

Fly & MEET DOUBLE BONUS Redefined

      ทีเส็บ ร่วมกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จัดแคมเปญดึงนักเดินทางไมซ์กลุ่มการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจากกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนามเข้าไทย โดยการสนับสนุนมีทั้งรูปแบบการให้เงินสนับสนุนไม่เกิน 300,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขต้องมีนักเดินทางอย่างน้อยกลุ่มละ 30 คน และพำนักอยู่ในเมืองไทยอย่างน้อย 2 คืน รวมถึงการสนับสนุนอื่นๆ อาทิ การจัดแสดงต้อนรับแบบไทย บริการ MICE Lane สำหรับวีไอพี ฯลฯ ระยะเวลาเดินทางตั้งแต่มกราคม-กันยายน 2562

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1