หมวดหมู่: ข่าวสังคม

miss Kullaya DIGITAL HR and EGOV

M.I.S.S.CONSULT  ร่วมสร้างผลสำเร็จองค์กรด้วยโปรแกรม 5BCT ในงาน eGovernment Forum 2019

       พบกับ  กัลยา แก้วประเสริฐ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิส คอนซัลท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยหลักจิตวิทยา ร่วมบรรยาย ในหัวข้อ Everything DiSC : Discover the Power of WE (11.10 – 11.40 น.) และ The Five Behaviors of a Cohesive Team (14.50 – 15.10 น.)ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562  เพื่อการสร้างผลสำเร็จให้องค์กรอย่างยั่งยืนพร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพบุคคลของมิส คอนซัลท์ ในงาน Digital HR Forum และ eGovernment Forum 2019 จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย  วันที่ 28-29  สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ

aom324

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!