WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaaDทะเบยนGI

วีรศักดิ์'ผลักดัน'ผ้าไหมปักธงชัย' ขึ้นทะเบียน GI หวังช่วยเพิ่มรายได้ให้ชุมชน

     'วีรศักดิ์'เดินหน้าผลักดัน 'ผ้าไหมปักธงชัย' เป็นสินค้า GI โคราชอีกรายการ หลังพบเป็นสินค้าที่มีศักยภาพ รักษาวัฒนธรรมการทอตั้งแต่โบราณ มีกรรมวิธีที่ซับซ้อน ต้องอาศัยช่างฝีมือประณีต ใช้เส้นไหมคุณภาพดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มั่นใจหากได้รับการขึ้นทะเบียนจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก

     นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ดูงานที่กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ อำเภอปักธงชัย ซึ่งเป็นสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา โดยเห็นว่าเป็นสินค้าที่มีศักยภาพสามารถนำมาขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ได้ เนื่องจากสินค้าดังกล่าวยังคงรักษาวัฒนธรรมการทอผ้าไหมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ มีกรรมวิธีการทอที่ซับซ้อน ต้องอาศัยช่างทอที่มีฝีมือประณีตและพิถีพิถันทุกขั้นตอน อีกทั้งการคัดสรรเส้นไหมคุณภาพดีอันเกิดจากกระบวนการย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ครั่ง คราม เปลือกมังคุด เปลือกมะพูด แก่นแข แก่นฝาง ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ได้ผ้าไหมที่มีความสวยงาม มันวาว คุณภาพดี และได้รับตราสัญลักษณ์พระราชทาน “นกยูงสีน้ำเงิน” เป็นเครื่องการันตี

      “การผลักดันให้ผ้าไหมบ้านดู่ ปักธงชัย เป็นสินค้า GI ไม่เพียงแต่จะช่วยให้สินค้าเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น แต่ยังเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และช่วยขับเคลื่อนนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดให้เข้มแข็งขึ้นด้วย”นายวีรศักดิ์กล่าว

    ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา มีสินค้าที่ขึ้นทะเบียน GI แล้ว 6 สินค้า ได้แก่ เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน กาแฟดงมะไฟ ไวน์เขาใหญ่ ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ กาแฟวังน้ำเขียว และเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ส่วนยอดรวมการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ทั้งประเทศ ล่าสุดมีจำนวน 111 สินค้า จาก 71 จังหวัด คาดว่าจะขึ้นทะเบียนครบทั้ง 77 จังหวัดในเร็วๆ นี้

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1