WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

45ปธส

ปธส.2เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

       สุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง อดีตรองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานรุ่นและคณะนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (ปธส.2)ร่วมทำกิจกรรม สร้างสรรค์ ปันรัก ‘อาสาทำดี สร้างสุขเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม’

       โดย มอบถังแยกขยะปลูกต้นไม้ มอบเครื่องยังชีพ แด่ผู้อาวุโสและผู้ด้อยโอกาส ทาสีบริเวณหน้าโบสถ์ซางตาครู้ส ณ ชุมชนกุฎีจีน เมื่อเร็วๆนี้

aom271

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1