WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

GUNKULโศภชาGUNKUL ส่งซิกครึ่งปีหลังผลงานทะยานต่อเนื่องเล็งประมูลงาน EPC เพิ่มกว่า 1 หมื่นลบ.ดันรายได้ปีนี้เข้าเป้า 8,000 ลบ.

    บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL)เดินมาครึ่งทาง! ทำผลงานโตตามเป้า มั่นใจครึ่งปีหลังงานไม่ขาดมือ ล่าสุดเตรียมประมูลงาน EPC เพิ่มอีกกว่า 10,000 ล้านบาท แถมทยอยรับรู้รายได้จากงานในมืออีก 6,100 ล้านบาท อีกทั้งรอผลสรุปงานที่ยื่นประมูลไปแล้ว 5,000 ล้านบาท คาดได้งาน 15-20% ดันผลงานวิ่งฉิว ‘โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์’ระบุพลังงานทดแทน ยังเป็นที่ต้องการ พร้อมเดินหน้าลุยสร้างธุรกิจเติบโตอย่างมีศักยภาพ หนุนรายได้ปีนี้เป็นไปตามเป้าที่ 8,000 ล้านบาท

       นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  (GUNKUL)เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความมั่นใจในศักยภาพของรายได้และกำไรสุทธิในครึ่งปีหลังของกลุ่มบริษัทฯ ว่าจะเติบโตอย่างโดดเด่น เนื่องจากเตรียมเข้าร่วมประมูลงานรับเหมาและวางระบบทางด้านวิศวกรรม (EPC) อีกหลายโครงการคิดเป็นมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท

      นอกจากนี้ ยังทยอยรับรู้รายได้จากงานก่อสร้างในมือ (Backlog)ประมาณ 6,100 ล้านบาท ภายในปีนี้และปีหน้าบางส่วน  อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีงานที่ได้ยื่นประมูลไปแล้วในครึ่งปีแรกอีกกว่า 5,000 ล้านบาท คาดว่าจะได้งานประมาณ 15-20 % ซึ่งจะทราบผลการประมูลในไตรมาส 3/2562

     “กลุ่มบริษัทฯ ยังมีโอกาสอีกมากในการเข้าร่วมประมูลงาน EPC ใหม่ๆ และมีโอกาสได้งานค่อนข้างสูง กอปรกับการที่บริษัทฯ เดินหน้าตามแผนธุรกิจที่ได้วางไว้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ทั้งภายในและต่างประเทศ จึงมองว่า น่าจะเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ผลการดำเนินงานปีนี้เติบโตอย่างมีศักยภาพและก้าวไปข้างหน้าอย่างมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้รายได้ และกำไรสุทธิปีนี้เติบโตอย่างโดดเด่น ซึ่งบริษัทฯ ยังคงเป้าหมายการเติบโตรายได้ปีนี้ไม่น้อยกว่า 30% หรือแตะ 8,000 ล้านบาท”นางสาวโศภชากล่าว

     อย่างไรก็ตามในส่วนของหุ้นปันผลที่ทางบริษัทได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น อัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมถึงเงินสดปันผลอีก 0.01 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นั้น เมื่อคำนึงถึงผลกระทบจาก Dilution Effect แล้ว ทำให้มีต้นทุนเฉลี่ยลดลง และถ้าพิจารณาอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจนถึงปัจจุบัน (ราคาปิด 2.90 บาท ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562) ผู้ถือหุ้นจะได้รับอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 12.40% ในระยะเวลาเพียง 34 วัน นับจากวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD (25 เมษายน 2562)

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1