WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

tk pix scholarship

TK มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2562

        เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ซึ่งเป็นผู้นำการให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย โดยนางสาวปฐมา พรประภา (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ และนายประพล พรประภา (ที่ 4  จากขวา) กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ TK เป็นประธานมอบทุนการศึกษาและทุนเรียนดีให้แก่บุตรพนักงานประจำปี 2562 ซึ่ง TK มอบให้บุตรพนักงานอย่างต่อเนื่อง ในระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น 898 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,552,000 บาท

       บริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าสนับสนุนด้านการศึกษาต่อไปด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในการเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่สังคม ขณะเดียวกัน ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานและครอบครัว

aom549

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1