WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1aaaA1EXIM BANK

EXIM BANK เปิดสำนักงานผู้แทนแห่งที่ 3 ในกรุงพนมเปญ พร้อมเปิดตัวบริการสินเชื่อแก่ผู้ซื้อ ผลักดันการส่งออกไทยไป CLMV

     นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนางเนียว จันทานา รองผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติกัมพูชา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานผู้แทนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ในกรุงพนมเปญ กัมพูชา โดยมีกรรมการและผู้บริหาร EXIM BANK ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยและกัมพูชา รวมทั้งผู้ส่งออกและนักลงทุนไทย เข้าร่วมงานเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมโซฟิเทล พนมเปญ โภคีธรา กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562

         นายอภิศักดิ์ กล่าวว่า EXIM BANK มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทยใน CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) เป็นมูลค่ากว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 64,000 ล้านบาท นับตั้งแต่ EXIM BANK ได้เปิดดำเนินการและกำลังก้าวสู่ปีที่ 26 ในปัจจุบัน การเปิดสำนักงานผู้แทนของ EXIM BANK ในกรุงพนมเปญเป็นผลจากการสนับสนุนของรัฐบาลกัมพูชา ผ่านธนาคารแห่งชาติกัมพูชา และกระทรวงการคลังของกัมพูชา เพื่อให้ EXIM BANK มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในระดับภูมิภาค ในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยที่จะทำงานร่วมกันกับภาครัฐและเอกชนในกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านและพันธมิตรที่สำคัญของไทยมายาวนาน

      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นระหว่างกัน การค้าไทย-กัมพูชาเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 15% ต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2561 มีมูลค่าสูงถึง 8,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตขึ้น 36.6% จากปีก่อน และคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มเกือบเท่าตัวถึง 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 ในขณะที่การลงทุนไทยในกัมพูชาช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีมูลค่าสูงถึง 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่อันดับที่ 4 ในกัมพูชา นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ประกาศแนวคิดหลักสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ ได้แก่ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability) ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน มุ่งสร้างสังคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและก้าวสู่อนาคตไปด้วยกัน โดยประเทศไทยจะเสริมสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกันมากขึ้นกับสมาชิกอาเซียน รวมทั้งกัมพูชา นำไปสู่ความเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นในด้านโครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบที่เป็นหนึ่งเดียวกัน และความเชื่อมโยงในระดับประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนกันของอาเซียนโดยแท้จริง

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การเปิดสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในกรุงพนมเปญจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ซึ่งมีโอกาสทางธุรกิจอยู่มากในกัมพูชา โดยมี EXIM BANK ทำหน้าที่ให้ข้อมูลและคำปรึกษาด้านการค้าการลงทุนและการเงินแก่ผู้ประกอบการไทย เป็นกลไกสำคัญในภาคการเงินการธนาคารที่สร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทย ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมใน CLMV

     นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่า การเปิดสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในกรุงพนมเปญอย่างเป็นทางการ ภายหลังจากได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในกรุงพนมเปญจากธนาคารแห่งชาติกัมพูชาเมื่อเดือนมกราคม 2562 เป็นไปตามยุทธศาสตร์ในการเชื่อมไทย เชื่อมโลก ด้วยการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดย EXIM BANK จะทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชน ภายใต้ทีมประเทศไทย สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการวางแผนและดำเนินธุรกิจในประเทศเป้าหมายที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะในตลาดใหม่ (New Frontiers) รวมถึง CLMV ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง SMEs ในลักษณะห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) กับธุรกิจขนาดใหญ่ได้ ทั้งนี้ EXIM BANK เปิดสำนักงานผู้แทนในกรุงพนมเปญเป็นแห่งที่ 3 ต่อเนื่องจากการเปิดสำนักงานผู้แทนในเมืองย่างกุ้ง เมียนมา และเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อปี 2560 และ 2561 ตามลำดับ

     นายพิศิษฐ์ กล่าวว่า กัมพูชามีจุดเด่นด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 6.5% ต่อปีในช่วง 5 ปีข้างหน้า รัฐบาลกัมพูชามีนโยบายเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวและการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในปี 2566 ความเป็นเมืองที่ขยายตัวต่อเนื่อง และการเปิดกว้างรับการลงทุนต่างชาติ ทั้งด้านกฎระเบียบและระบบการเงินที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ในจังหวัดที่มีชายแดนติดกับไทย เงินบาทยังได้รับการยอมรับในการทำธุรกรรมต่างๆ ทั้งนี้ ธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีโอกาสขยายตัวในกัมพูชา อาทิ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เบเกอรี และสปา เป็นต้น เพื่อรองรับความต้องการของคนรุ่นใหม่ในกัมพูชา กลุ่มประชากรในกรุงพนมเปญที่มีกำลังซื้อสูงขึ้น ชาวต่างชาติที่ทำงานในกัมพูชา และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการบริการในแบบที่คุ้นเคยและได้มาตรฐาน ที่ผ่านมา EXIM BANK ได้สนับสนุนการลงทุนไทยในกัมพูชาจำนวนมากกว่า 4,000 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม และการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ

       EXIM BANK พร้อมเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ “บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อในประเทศ CLMV (EXIM Loan for CLMV Buyer)” เป็นวงเงินสินเชื่อให้ผู้ประกอบการใน CLMV ใช้ซื้อสินค้าและบริการจากไทย วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี สูงสุด 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อราย และไม่เกิน 85% ของมูลค่าซื้อขายสินค้าหรือบริการจากไทย อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ LIBOR +4.0%ต่อปี บริการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อผลักดันการส่งออกของไทยไปยัง CLMV ในปี 2562 ต่อเนื่องจากปี 2561 ที่การส่งออกไป CLMV ขยายตัวในระดับสูงถึง 17% ส่งผลให้สัดส่วนการส่งออกของไทยไป CLMV แซงหน้าตลาดส่งออกสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ รวมทั้ง EU และญี่ปุ่น โดย EXIM BANK จะชำระค่าสินค้าโดยตรงให้แก่ผู้ส่งออกไทย ช่วยให้ผู้ส่งออกมีความมั่นใจที่ขยายการค้ากับคู่ค้าใน CLMV

      “ขณะที่ CLMV เป็นประเทศเป้าหมายทางการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการไทย โดยมีกัมพูชาเป็นตลาดการค้ายุคใหม่ที่มีศักยภาพตามทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภครุ่นใหม่ในเมืองหลวงและเมืองสำคัญด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งมีความพร้อมรองรับการเริ่มต้นและขยายตัวของธุรกิจ SMEs ไทย EXIM BANK จึงพร้อมทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนในเชิงรุก เพื่อผลักดันการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับกัมพูชา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน” นายพิศิษฐ์กล่าว

 

EXIM Thailand Opens Third Representative Office in Phnom Penh and Launches New Buyer Credit Facility to Drive Thai Export to CLMV

      Mr.Apisak Tantivorawong, Thailand’s Minister of Finance, and Ms. Neav Chanthana, Deputy Governer of the National Bank of Cambodia, presided over the opening ceremony of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand)’s representative office in Phnom Penh, Cambodia. The event was witnessed and attended by EXIM Thailand’s directors and executives, together with representatives from Thai and Cambodian public and private sectors, as well as Thai exporters and investors at Sofitel Phnom Penh Phokeethra Hotel in Phnom Penh City of Cambodia on March 7, 2019.  

      Mr.Apisak said that EXIM Thailand has played a significant role in Thailand’s international trade and investment in CLMV (Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam) worth more than 2 billion US dollars or 64 billion baht since its inception up to present when it is entering its 26th year of operation. The opening of EXIM Thailand representative office in Phnom Penh has come from Cambodian government’s support through National Bank of Cambodia and Cambodian Ministry of Finance and aimed to enhance EXIM Thailand’s role at the regional level as an economic and financial partner to work closely with both public and private enterprises of Cambodia, which is Thailand’s neighbor and long-standing major trade partner.

     Thai Finance Minister indicated that, with close economic relationship, Thai-Cambodian trade has expanded at an annual average rate of 15% for the past five consecutive years and reached 8.4 billion US dollars in 2018, a year-on-year growth of 36.6%, which is expected to almost double to reach 15 billion US dollars in 2020. Meanwhile, Thai investment for the previous five years has reached 7 billion US dollars in value, making Thailand the 4th largest foreign direct investor in Cambodia. Thailand has recently declared the official theme for its chairmanship of ASEAN this year: “Advancing Partnership for Sustainability,” fully recognizing the importance of enhancing close partnership towards sustainability to build ASEAN as one people-centered community to move forward together. Thailand will foster cooperation with fellow ASEAN members, including Cambodia, to achieve greater infrastructure, regulatory and people connectivity toward the “Seamless ASEAN”.

     The Finance Minister further said that the opening of EXIM Thailand’s representative office in Phnom Penh will benefit Thai entrepreneurs, particularly SMEs, leveraging on ample business opportunities in Cambodia. The Bank will provide trade and investment information and advice aiming to serve as a key financial mechanism to explore and create new business opportunities for Thai entrepreneurs in parallel to driving social and economic growth of CLMV.

      Mr.Pisit Serewiwattana, EXIM Thailand President, revealed that the official opening of the Bank’s representative office in Phnom Penh after having been awarded a business license by the National Bank of Cambodia in January 2019 is in line with the Bank’s strategy to connect Thailand to the world through trade and investment. The Bank, under Thailand Team, will collaborate with both public and private entities to facilitate entrepreneurs’ access to news and information needed for their business planning and operations in target countries with high potential, especially new frontier markets including CLMV. It will also develop financial products to specifically and efficiently serve each entrepreneur group’s needs, as well as connect SMEs with large companies in the value chain. The Phnom Penh representative office is EXIM Thailand’s third representative office following the first and second ones in Yangon City of Myanmar and Vientiane City of Lao PDR in 2017 and 2018, respectively.  

       EXIM Thailand President further said that Cambodia’s strength lies in its good economic growth prospects, expected at an average of 6.5% per year over the next five years. The Cambodian government has implemented a policy to accelerate infrastructural development to accommodate the country’s economic growth, hosting of the 2023 SEA Games, ongoing urbanization, and foreign direct investment in conjunction with financial system and regulatory liberalization to ease international business operations. Moreover, in provinces along the Thai-Cambodian border, Thai baht is widely accepted for doing business transactions. Thai franchise businesses are today among the most promising businesses in Cambodia, such as restaurants, coffee outlets, bakeries, spas, etc., to serve demand of new generation consumers, Phnom Penh residents with increased purchasing power, foreign expatriates, and foreign tourists looking for familiar brands of service standard. The Bank has for the past years approved credit lines for investment projects in Cambodia worth more than 4 billion baht mostly involving tourism, hotel and public utility construction sectors.

      EXIM Thailand has concurrently launched EXIM Loan for CLMV Buyer to cater to entrepreneurs in CLMV for their purchase of goods and services from Thailand. It is a credit facility with a tenor of up to 5 years and a maximum credit line of 4 million US dollars per entrepreneur and up to 85% of the purchase value at a minimum interest rate of LIBOR +4.0% per annum. The credit facility is aimed to help drive Thai export to CLMV in 2019 following an export growth of as high as 17% in 2018, which outperformed such major export markets of Thailand as the USA, the EU and Japan. EXIM Thailand will make direct payment for goods and services to Thai exporters. This will help boost exporters’ confidence in expanding their trade with trade partners in CLMV.

       “CLMV is a target destination for trade and investment for Thai entrepreneurs. Cambodia, in particular, is a modern trade market with high potential as a result of the country’s thriving economy and increasing purchasing power of new generation consumers in the capital city and principal tourist towns. The country also offers plenty of opportunities for Thai SMEs. EXIM Thailand is thus ready to work closely and actively with the public and private enterprises to boost Thai-Cambodian trade and investment which will in turn drive social and economic development of Thailand and neighboring countries,” added Mr. Pisit.

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90