WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บลจ.

KTAMชวนดา หาญรตนกลKTAM ขาย KT-SAGA ลงทุน ETF ต่างประเทศ ตั้งเป้าสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด

     นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้น และตลาดตราสารหนี้ มีความผันผวนค่อนข้างสูง ดังนั้น บริษัทจึงมีแผนที่จะเปิดจำหน่ายกองทุนผสมที่มีความยืดหยุ่นในการลงทุน โดยผู้จัดการกองทุนสามารถปรับพอร์ตการลงทุนได้ทันตามภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุน

      บริษัทจึงเปิดจำหน่ายโดยเสนอขายครั้งแรกของกองทุนเปิดกรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น ( KT-SAGA)ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2562 เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในอีทีเอฟที่อ้างอิงดัชนีหุ้นและตราสารหนี้ เป็นหลัก โดยมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management )

      จุดเด่นของกองทุน KT-SAGA เป็นกองทุนที่มีความยืดหยุ่นสูง โดยผู้จัดการกองทุนสามารถปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับตลาดได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ กองทุน ETF มีความหลากหลาย ทั้งอิงกับดัชนีหุ้น หรือตราสารหนี้ มีทั้งระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เป็นต้น และมีสภาพคล่องสูง ทำให้มีความคล่องตัวในการบริหารพอร์ตโฟลิโอ                          

      ส่วนกลยุทธ์ในการบริหารกองทุน เลือกลงทุนแบบ Top-Down Approach โดยการวิเคราะห์ภาวะตลาดและเศรษฐกิจในภาพรวม นำไปสู่การเลือกลงทุนในแต่ละประเทศ และอุตสาหกรรมโดยหากภาวะตลาดหุ้นอยู่ในช่วงขาขึ้น กองทุน KT-SAGA ก็จะเพิ่มน้ำหนักลงทุนใน ETF ที่อ้างอิงกับดัชนีตลาดหุ้น แต่ถ้าตลาดหุ้นอยู่ในช่วงขาลง กองทุนก็จะเพิ่มน้ำหนักลงทุนใน ETF ที่อ้างอิงกับตลาดพันธบัตร และมีการพิจารณาถึงกลุ่มประเทศที่จะลงทุน เช่น เน้นไปที่ประเทศเกิดใหม่ หรือกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว

    รวมถึงการใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิคเข้ามาประกอบด้วย เพื่อหาจังหวะในการลงทุนที่เหมาะสม โดยกระบวนการทั้งหมด จะช่วยให้กองทุน KT-SAGA สามารถนำ ETF หลากหลายประเทศ มาลงทุนในพอร์ตได้อย่างเหมะสม โดยมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนให้มีโอกาสสูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งกองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง  

      สำหรับ ผลการดำเนินงานย้อนหลังของดัชนีชี้วัด นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2014 – ธันวาคม 2018 (ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน) เฉลี่ยอยู่ที่3.13%ต่อปี เป็นกองทุนที่เหมาะสำหรับเป็นทางเลือกในการกระจายพอร์ตการลงทุนไปในต่างประเทศแบบอิงกับดัชนีประเทศต่างๆ และเป็นการบริหารกองทุนแบบ Active Management

       ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   : สำนักส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร โทร 02-686-6206-7

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90